Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:• de website: iedere webpagina waarin AanVeluwe.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;• AanVeluwe.nl de bevoegde uitgever van de webpagina;• gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

AanVeluwe.nl besteedt er uiterste zorg aan om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het is niet toegestaan de website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AanVeluwe.nl. AanVeluwe.nl behoudt zich het recht de afbeeldingen op de webpagina’s ten alle tijden te actualiseren en/of aan te vullen. Alle geplaatste afbeeldingen zijn indicatief. Aan geen van de afbeeldingen kunnen rechten worden ontleend. Op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder toepassing.

Behoudens deze disclaimer, is AanVeluwe.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Onder koppeling wordt geen bekrachting van die bestanden verstaan. De website van Aan Veluwe kan tevens links bevatten naar websites van derden. AanNoordzee is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites. Aan Veluwe behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Aan Veluwe de toegang tot de webpagina monitoren. U zal Aan Veluwe , diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Onderlinge verwijzingen: Linken en verwijzen naar pagina’s van AanVeluwe mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Hiervoor zijn gratis banners te downloaden van de site. Aan Veluwe stelt het wel op prijs op de hoogte te worden gesteld van eventuele verwijzingen.

Op vraag van AanVeluwe.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen door AanVeluwe.nl naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit de webpagina verzendt. Het bezoeken van een webpagina biedt AanVeluwe.nl de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen zoals de door u gebruikte internetbrowser of door u gebruikte schermresolutie. Deze gegevens geven AanVeluwe.nl géén inzicht in uw identiteit maar enkel in de wijze waarop u de door ons aangeboden informatie benaderd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en dienen louter voor het optimaliseren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de webpagina. Meer informatie omtrent privacy vindt u in ons privacy beleid. Op al onze diensten is de gebruikersovereenkomst van Aan Veluwe van toepassing. U kunt altijd contact opnemen mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben.

C mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

.